Skellefteå samtalsterapi

Professionell hjälp för stresshantering, personlig utveckling och reflektion.


Så här kan jag hjälpa dig
Alla samtal genomförs nu via telefon eller som videosamtal. 


Genom inlogg med Bank-id sker säkra videosamtal och självskattningstester online.